ארץ זבת חלב ודבש: הטכנולוגיה הישראלית שמנקה את אגמי העולם (In Hebrew)

source: glz

Land of Milk and Honey: Israeli Technology That Cleanses the Lakes of the World – Radio Interview…